Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

1ο.... ΠΟΔΙ...... ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                  
   

===================================================================
.
 

================================================================
ΝΕΑ  ΦΩΚΑΙΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  -  ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-001 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          450,00 τ.μ.                      61,000,00  ε                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-002 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          500,00 τ.μ.                      69,000,00  ε
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================
ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
==================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-101 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ             60,00 τ.μ.                      31,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-102 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΥΠΟΓΕΙΟ                    35,00 τ.μ.                     26,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-103 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΥΠΟΓΕΙΟ                    35,00 τ.μ.                      26,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-104 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΥΠΟΓΕΙΟ                    36,00 τ.μ.                     26,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-01-105 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ                      48,00 τ.μ.                     26,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-106 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ                       48,00 τ.μ.                    26,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-107 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                40,00 τ.μ.                    29,000,00  ε
1 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1-01-108 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ   3ων ΟΡΟΦΩΝ                190,00 τ.μ.                     72,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-109 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                  190,00 τ.μ.                     71,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-01-111 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ                  60,00 τ.μ.                      37,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1-01-112 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                  190,00 τ.μ.                   190,000,00  ε


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-01-113 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                  60,00 τ.μ.                    60,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

---------------------------------------------------------------------------------------------------


1-01-114 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                                              60,00 τ.μ.                    60,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


1-01-115 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                   65,00 τ.μ.                     58,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-01-116 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ                          


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΝΩΓΕΙΟ                         60,00 τ.μ.                    54,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-01-117 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΓΚΑΡΑΖ                                                           27,00 τ.μ.                   20,000,00  ε


----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΑΦΥΤΟΣ       ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  -  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-101 ΑΦΥΤΟΣ


ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                         55,00 τ.μ.                   43,000,00  ε
1 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-102 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                     170,00 τ.μ.                 202,000,00  ε


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-103 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ                                     120,00 τ.μ.                 119,000,00  ε
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                     2,300,00 τ.μ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-105 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ   2 ΕΠΙΠΕΔΑ                          45,00 τ.μ.                  57,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-106 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ   2 ΕΠΙΠΕΔΑ                          45,00 τ.μ.                   57,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-107 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ   2 ΕΠΙΠΕΔΑ                          45,00 τ.μ.                   59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-108 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ   2 ΕΠΙΠΕΔΑ                           45,00 τ.μ.                   59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-109 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2  ΕΠΙΠΕΔΑ                      45,00 τ.μ.                  59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

---------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-110 ΑΦΥΤΟΣ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2  ΕΠΙΠΕΔΑ                      45,00 τ.μ.                  59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-02-111 ΑΦΥΤΟΣ 


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                105,00 τ.μ.                 220,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΚΑΛΛΙΘΕΑ     ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  -  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1-03-101 ΚΑΛΛΙΘΕΑ


ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1/2 ΕΞ' ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ       80,00 τ.μ.                   55,000,00  ε


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-03-102 ΚΑΛΛΙΘΕΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                74,69 τ.μ.                     84,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ στο Ευρετήριο ανά περιοχή ΚΑΛΛΙΘΕΑ


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-03-103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   2ου ΟΡΟΦΟΥ             76,20 τ.μ.                    86,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ στο Ευρετήριο ανά περιοχή ΚΑΛΛΙΘΕΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-03-104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ                                              114,00 τ.μ.                 240,000,00  ε
ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                         1,800,00 τ.μ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================
ΚΡΥΟΠΗΓΗ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  -  ΟΙΚΟΠΕΔΑ
===============================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1-04-001 ΚΡΥΟΠΗΓΗ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                15,000,00 τ.μ.                    94,000,00  ε
Ελαιώνας


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-002 ΚΡΥΟΠΗΓΗ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                10,000,00 τ.μ.                    44,000,00  ε
Ελαιώνας


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-006 ΚΡΥΟΠΗΓΗ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                           47,000,00 τ.μ.                      280,000,00  ε


------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================
ΚΡΥΟΠΗΓΗ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  -  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
=================================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-04-102 ΚΡΥΟΠΗΓΗ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ         56,00 τ.μ.                          59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ  και εσωτερικά

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-103 ΚΡΥΟΠΗΓΗ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ                    57,00 τ.μ.                     59,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ  και εσωτερικά

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-104 ΚΡΥΟΠΗΓΗ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ              55,00 τ.μ.                    61,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ  και εσωτερικά

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-105 ΦΛΕΓΡΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ               65,00 τ.μ.                     86,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-04-106 ΦΛΕΓΡΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ                      65,00 τ.μ.                    86,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  -  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
==================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-101 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ                      35,00 τ.μ.                   31,000,00  ε
1 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
Διαθέσιμες ΦΩΤΟ  και εσωτερικά

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-102 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2 ΟΡΟΦΩΝ                     70,00 τ.μ.                     94,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-103 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                                         50,00 τ.μ.                      43,000,00  ε
3 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC 


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-104 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ       74,00 τ.μ.                   400,000,00  ε
100 μ από τη θάλασσα


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-105 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ                                             70,00 τ.μ.                    106,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-106 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ   2 ΟΡΟΦΩΝ                   165,00 τ.μ.                   204,000,00  ε


------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  -  ΓΡΑΦΕΙΑ
=================================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------


1-05-201 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                                            80,00 τ.μ.                 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ         750,00 τ,μ,                  197,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΧΑΝΙΩΤΗ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  -  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-06-101 ΧΑΝΙΩΤΗ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ   3ων ΟΡΟΦΩΝ     110,00 τ.μ.                   195,000,00  ε
50 μ. από τον ΜΟΛΟ , και από τη θάλασσα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1-06-102 ΧΑΝΙΩΤΗ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ                                 140,00 τ.μ.                    310,000,00  ε
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                 4,000,00 τ.μ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-07-001 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ


ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          500,37 τ.μ.                     280,000,00  ε
Πάνω από τον δρόμο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-07-002 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ     

ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          500,52 τ.μ.                     280,000,00  ε
Πάνω από τον δρόμο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-07-003 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          660,00 τ.μ.                     290,000,00  ε
Πάνω από τον δρόμο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-07-004 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ


ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          576,00 τ.μ.                     300,000,00  ε
Πάνω από τον δρόμο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
=================================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------


1-07-101 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΙΣΟΓΕΙΟ                      54,00 τ.μ.                       51,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-07-104 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ                                             80,00 τ.μ.                     192,000,00  ε
Πισίνα

----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-08-001 ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                 2,000,00 τ.μ.                       19,000,00  ε
450 μ από τη θάλασσα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-08-002 ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                 2,000,00 τ.μ.                       19,000,00  ε
500 μ από τη θάλασσα
----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-09-001 ΠΑΛΙΟΥΡΙ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΝΙΟ                                2,100,00 τ.μ.                          4,500,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-09-002 ΠΑΛΙΟΥΡΙ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                1,950,00 τ.μ.                         4,500,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-09-101 ΠΑΛΙΟΥΡΙ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2ο ΟΡΟΦΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ  50,06 τ.μ.
                         Α΄ ΟΡΟΦΟΣ                    57,73 τ.μ.                   145,000,00  ε
ΦΩΤΟ  ΑΠΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ανα περιοχή ΠΑΛΙΟΥΡΙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-09-102 ΠΑΛΙΟΥΡΙ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2ο ΟΡΟΦΩΝ                   68,00 τ.μ.                     125,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-09-103 ΠΑΛΙΟΥΡΙ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ   3ων ΟΡΟΦΩΝ              105,00 τ.μ.                      92,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΙΚΙΕΣ
====================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-10-101 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Πρώτη Τιμή                             120,000,00  ε
                                                     Προσφορά Τελευταία              343,000,00  ε                             

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ FLAT                     120.00 τ.μ.                     343,000,00  ε
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                8,437,00 τ.μ.  
Πισίνα 140 τ.μ. , Γήπεδο Μπάσκετ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================
ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
===============================================================
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1-12-001 ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ


ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                          380,00 τ.μ.                      44,000,00  ε


----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-12-001 ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                               17,000,00 τ.μ.                    380,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-12-003 ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                5,000,00 τ.μ.                     136,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-12-103 ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  2ο ΟΡΟΦΩΝ                   ΤΙΜΗ FIX         170.000.00  ε
Πρώτη στη θάλασσα 
ΦΩΤΟ στο Ευρετήριο ανά περιοχή ΝΕΑ ΣΙΒΗΡΗ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΚΑΛΑΝΔΡΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

1-14-001 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                          2,500,00 τ.μ.            12,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-006 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                         4,700,00 τ.μ.             42,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΚΑΛΑΝΔΡΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-101 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                        82,00 τ.μ.               74,000,00  ε
Παρκινγκ 
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-102 ΚΑΛΑΝΔΡΑ  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   1ου ΟΡΟΦΟΥ                       82,00 τ.μ.                61,000,00  ε
Πάρκινγκ
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-103 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ                        82,00 τ.μ.                 74,000,00  ε
Πάρκινγκ
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1-14-104 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2ο ΟΡΟΦΩΝ                  137,00 τ.μ.               103,000,00  ε       
Πέτρινη με ΟΙΚΟΠΕΔΟ                                 300,00 τ.μ.          

----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-14-105 ΚΑΛΑΝΔΡΑ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2ο ΟΡΟΡΦΩΝ                           80,00 τ.μ.               142,000,00  ε
Πρώτη στη θάλασσα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-14-106 ΚΑΛΑΝΔΡΑ ΠΡΩΤΗ ΤΙΜΗ 29,464,00  ε  ΕΠΩΛΗΘΗ  43,000,00  ε


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   2 ΕΠΙΠΕΔΑ                            49,00 τ.μ.                 29,464,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ
ΦΩΤΟ στο Ευρετήριο ανά περιοχή ΚΑΛΑΝΔΡΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-107 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                         114,00 τ.μ.               111,000,00  ε

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14-108 ΚΑΛΑΝΔΡΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2ο ΟΡΟΦΩΝ                             65,00 τ.μ.             104,000,00  ε

--------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================
ΕΛΑΝΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
===============================================================
---------------------------------------------------------------------------------------------------


1-14-109 ΕΛΑΝΗ - ΚΑΛΑΝΔΡΑ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ FLAT                                       75,00 τ.μ.            112,000,00  ε


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================
ΦΟΥΡΚΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-15-001 ΦΟΥΡΚΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                            4,900,00 τ.μ.             16,500,00  ε 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1-15-002 ΦΟΥΡΚΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                             5,000,00 τ.μ.            18,500,00  ε

----------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================
ΦΟΥΡΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
===============================================================
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1-15-101 ΦΟΥΡΚΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  2 ΕΠΙΠΕΔΑ                          60,00 τ.μ.               41,000,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================
ΦΟΥΡΚΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
==============================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------


115-201 ΦΟΥΡΚΑ
           

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                                              100,00 τ.μ.             62,000,00  ε
Παραλιακό

-------------------------------------------------------------------------------------------------1-15-202 ΦΟΥΡΚΑ


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                                                20,00 τ.μ.             14,000,00  ε


--------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================
ΣΙΒΗΡΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
==============================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------


1-17-101 ΣΙΒΗΡΗ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ     ΙΣΟΓΕΙΟ                        50,00 τ.μ.               59,500,00  ε
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

--------------------------------------------------------------------------------------------------


1-17-102 ΣΙΒΗΡΗ


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  2ο ΟΡΟΦΩΝ                        52,00 τ.μ.                49,000,00  ε
Πισίνα
2 Δωμάτια , Σαλοκουζίνα , WC , Χώλ

--------------------------------------------------------------------------------------------------


1-17-103 ΣΙΒΗΡΗ                          


ΜΕΖΟΝΕΤΑ  3ων ΟΡΟΦΩΝ                    120,00 τ.μ.                73,000,00  ε


---------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================
ΒΑΛΤΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
==============================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------


1-18-001 ΒΑΛΤΑ


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                16,500,00 τ.μ.               49,000,00  ε

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1-18-002 ΒΑΛΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                  7,600,00 τ.μ.                 8,000,00  ε

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1-18-003 ΒΑΛΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ                                   16,000,00 τ.μ.                 16,500,00  ε

---------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================
ΒΑΛΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
===============================================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------
  
1-18-201 ΒΑΛΤΑ


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                                             300,00 τ,μ.               125,000,00  ε
Σε αγροτεμάχιο                                         1,000,00 τ.μ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: