Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

1-01-116 ΦΩΚΑΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60,00 τ.μ.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ :  ΝΑΙ              

 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ    4
 ΑΝΩΓΕΙΟ            60,00  τ.μ.
 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
 ΑΡΙΘ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ        
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ        79,000 ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ                                   ΕΥΚΑΙΡΙΑ                       
              ΜΕΧΡΙ  ....... και              54.000,00 ε
Πρώτη  Τιμή  …………:           
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: