Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Να είσαι Καλός Καταναλωτής ....

To Blog or not to Blog ....?....

               Να αγοράζεις πάντα αυτό που θέλεις 
                                         και όχι αυτό που χρειάζεσαι ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: