Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Τράπεζα της Ελλάδος: ποτέ δεν άνηκε στο δημόσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: