Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

00-653 Δάνεια Στεγαστικά


Θέμα : Δάνεια Στεγαστικά                                                   

Ορισμός
Είναι το δάνειο που χορηγεί η τράπεζα στον πελάτη με σκοπό την αγορά έτοιμης κατοικίας (διαμέρισμα - μονοκατοικία). Η τράπεζα κάνει προσημείωση του ακινήτου που δανειοδοτεί σε ποσοστό 130% επί της αξίας του δανείου.
Δικαιούχοι                              
Στεγαστικό δάνειο μπορούν να πάρουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν φορολογική δήλωση, έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 60ο με 75ο έτος αυτής.
Διάρκεια
Η διάρκεια αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου κυμαίνεται από 5έτη έως και 40 έτη και εξαρτάται κατά κύριο λόγω από την ηλικία του δανειολήπτη.

Ποσό Χρηματοδότησης      
Η τράπεζα χρηματοδοτεί συνήθως το 75% της αξίας του ακινήτου, σε άμεση συνάρτηση με τα εισοδήματα του δανειολήπτη .Το οποίο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει το τετραπλάσιο των εισοδημάτων του δανειολήπτη.
Τρόποι Αποπληρωμής
Τα στεγαστικά δάνεια διαχωρίζονται σε Τόκο χρεολυτικά και Τόκο πληρωμής.

Στα Τόκο χρεολυτικά - Ο πελάτης πληρώνει κάθε μήνα στην τράπεζα δόση στην οποία εμπεριέχετε μέρος των τόκων και του κεφαλαίου. Στην αρχή η δόση περιέχει μεγαλύτερο μέρος τόκων και μικρότερο κεφαλαίου φτάνοντας στην λήξη του δανείου να πληρώνει μόνο κεφάλαιο.
Στα Τόκο πληρωμής - Ο πελάτης καταβάλει στην τράπεζα κάθε μήνα μόνο τους τόκους που αναλογούν στο κεφάλαιο και για την πληρωμή του κεφαλαίου γίνετε μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο πελάτης καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το ποσό που θα πλήρωνε για το δάνειο στην τράπεζα. Τα χρήματα επενδύονται και με τις αποδόσεις τους εξοφλείται η τράπεζα. Μια σωστή και υπεύθυνη τοποθέτηση των χρημάτων μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο συντομότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο εξόφλησης.
Πλεονεκτήματα         
Με την λήψη ενός στεγαστικού δανείου ο πελάτης έχει εξασφαλίσει την στέγη που χρειάζεται και με το ποσό που θα κατέβαλε για το ενοίκιο και ίσως και μικρότερο έχει εξασφαλίσει την πληρωμή της δόσης του δανείου.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση ενός δανείου εξαρτώνται από την επαγγελματική ιδιότητα του δανειολήπτη
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι                                         
 • Αίτηση δανείου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως
 • Έντυπο Ε9 ακίνητης περιουσίας 1997 και όποιες τροποποιήσεις υπάρχουν
Ελεύθεροι Επαγγελματίες                                              
 • Εκκαθαριστικό εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Έντυπο Ε9 ακίνητης περιουσίας 1997 και όποιες τροποποιήσεις υπάρχουν

Για την προέγκριση
 • Αίτηση δανείου
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους ή Εκκαθαριστικό εφορίας 2 τελευταίων ετών αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως για μισθωτούς ή συνταξιούχους
 • Έντυπο Ε9 ακίνητης περιουσίας 1997 και όποιες τροποποιήσεις υπάρχουν
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Τοπογραφικό
 • Κάτοψη
 • Άδεια οικοδομής
Για την εκταμίευση
 • Βεβαίωση του υποθηκοφυλακείου με την εγγραφή της προσημείωσης υπέρ της τράπεζας.

Για το ακίνητο                                       
 • Συμβόλαιο
 • Τοπογραφικό
 • Κάτοψη 
 • Άδεια οικοδομής
 • Βεβαίωση του υποθηκοφυλακείου με την εγγραφή της προσημείωσης υπέρ της τράπεζας.
Επιτόκιο                                                       
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα δανείων: Σταθερό για 1 έτος 3,35% έως 4,90% Σταθερό για 3 έτη 4,95% έως 6,50% Σταθερό για 5 έτη 5,60% έως 6,50% Ορισμένες τράπεζες έχουν προγράμματα με 10 -15 και 20 χρόνια σταθερό επιτόκιο Κυμαινόμενο καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου που κυμαίνεται από 4,88% έως 6,15%

 Διαχειριστικά Έξοδα
Έξοδα φακέλου: 1% επί του ποσού του δανείου Έξοδα μηχανικού και δικηγόρου για τον έλεγχο του ακινήτου 400€ περίπου Έξοδα προσημείωσης 0,75% επί του ποσού προσημείωσης Έξοδα για την ασφαλιστική κάλυψη του σπιτιού για την περίπτωση σεισμού και φωτιάς.

Εάν απαιτείτε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες  παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας         Email : myexohiko@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: