Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

00-652 Δάνειο Καταναλωτικό


Θέμα : Δάνειο Καταναλωτικό

Ορισμός
Είναι το καταναλωτικό δάνειο το οποίο χορηγείτε για αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αγαθού από έμπορο.
Χαρακτηριστικά
Το δάνειο για την αγορά γίνεται συνήθως από τράπεζες με τις οποίες έχει συνεργασία ο έμπορος με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς να παραστεί ο πελάτης στην τράπεζα. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται με χαμηλότερο επιτόκιο από τα απλά καταναλωτικά γιατί η κυριότητα του προϊόντος παραμένει στην τράπεζα μέχρι την εξόφληση του δανείου.

Δικαιούχοι
Όλα τα φυσικά πρόσωπα: μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που υποβάλουν φορολογική δήλωση και θέλουν να προβούν σε αγορές από εμπορικά καταστήματα.
Διάρκεια
Ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου ορίζεται συνήθως από 1 έως 6 χρόνια.
Ποσό Χρηματοδότησης
Το ύψος του δανείου ανέρχεται στο 100% της συνολικής αξίας αγοράς των προϊόντων χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση ενός δανείου εξαρτώνται από την επαγγελματική ιδιότητα του δανειολήπτη
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι
 • Αίτηση δανείου
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως
 • Υπογεγραμμένη προσφορά από τον έμπορο για το προϊόν και την αξία αγοράς του

Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Αίτηση δανείου
 • Εκκαθαριστικά εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπογεγραμμένη προσφορά από τον έμπορο για το προϊόν και την αξία αγοράς του
Για την προέγκριση
 • Αίτηση δανείο
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους ή Εκκαθαριστικό εφορίας 2 τελευταίων ετών αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως για μισθωτούς ή συνταξιούχους
 • Υπογεγραμμένη προσφορά από τον έμπορο για το προϊόν και την αξία αγοράς του
Για την εκταμίευση
 • Χρειάζεται να καταβάλετε το ποσό του 35% σε λογαριασμό στην τράπεζα
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Τιμολόγιο αγοράς

Επιτόκιο
Το επιτόκιο ξεκινάει από 8,50% σταθερό για όλη τη διάρκεια του αποπληρωμής και φτάνει έως και 11,50%.Κυμαινόμενο από 8,75% έως και 12,50%

Εάν απαιτείτε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες  παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας         Email : myexohiko@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: