Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

00-650 Δάνειο Ανοικτό Προσωπικό


Θέμα : Δάνειο Ανοικτό Προσωπικό

Ορισμός
Είναι μορφή προσωπικού δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης και χορηγείται όπως και το προσωπικό. Οι διαφορές εντοπίζονται στην διάρκεια, τον τρόπο αποπληρωμής, το επιτόκιο και τα διαχειριστικά έξοδα.
Χαρακτηριστικά
Γενικά τα δάνεια αυτά τοκίζονται με μεγαλύτερο επιτόκιο από τα προσωπικά λόγω του μεγαλύτερου χρόνου αποπληρωμής και της δυνατότητας ανακύκλωσης του ποσού.
Δικαιούχοι
  • Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει (κατά κύριο λόγο) το 25ο έτος της ηλικίας, έχουν εργαστεί τουλάχιστον έναν χρόνο έτσι ώστε να έχουν υποβάλει την πρώτη του φορολογική ή έχουν υπογράψει με τον εργοδότη τους σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου και έχουν εργαστεί τουλάχιστον 6μήνες στην επιχείρηση.
  • Οι συνταξιούχοι με μέγιστο έτος ηλικίας το 75ο
Διάρκεια
Ο χρόνος αποπληρωμής δεν ορίζεται γιατί παρέχεται το δικαίωμα στον δανειολήπτη να κάνει ανάληψη του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει καταθέσει στην τράπεζα και με τον τρόπο αυτό επιστρέφει στην αρχική φάση της δανειοδότησης.
Ποσό Χρηματοδότησης
Το ποσό του προσωπικού δανείου εξαρτάται από τα εισοδήματα του αιτούντα το δάνειο με μικρότερο ποσό τα 1500€ και μεγαλύτερο τα 180.000 €
Τρόποι Αποπληρωμής
Η πληρωμή του δανείου γίνεται καταβάλλοντας ο πελάτης υποχρεωτικά 25€ το μήνα για την πληρωμή των τόκων που αναλογούν στο κεφάλαιο και οποιαδήποτε κατάθεση κάνει ο πελάτης πέραν του ποσού αυτού χρησιμοποιείτε για την μείωση του κεφαλαίου.
Πλεονεκτήματα
Το ανοικτό δάνειο προσφέρει το πλεονέκτημα στον πελάτη να εξοφλεί το δάνειο του με μικρότερες δόσεις σε σχέση με το κλασικό προσωπικό δάνειο και έχει επίσης την δυνατότητα να ξανακάνει ανάληψη του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει στον λογαριασμό του.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση ενός δανείου εξαρτώνται από την επαγγελματική ιδιότητα του δανειολήπτη
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι
  • Αίτηση δανείου
  • Εκκαθαριστικό εφορείας τελευταίου έτους
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει υπόλοιπο άλλου ανάλογου δανείου στο όνομα του πελάτη
Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Αίτηση δανείου
Εκκαθαριστικό εφορείας 2 τελευταίων ετών
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει υπόλοιπο άλλου ανάλογου δανείου στο όνομα του πελάτη
Για την προέγκριση
Αίτηση δανείου
Εκκαθαριστικό εφορείας τελευταίου έτους ή Εκκαθαριστικό εφορείας 2 τελευταίων ετών αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Αποδείξεις μισθοδοσίας ή συντάξεως για μισθωτούς ή συνταξιούχους
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει υπόλοιπο άλλου ανάλογου δανείου στο όνομα του πελάτη
Για την εκταμίευση
Αστυνομική ταυτότητα

Επιτόκιο
Είναι συνήθως ακριβότερο περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες από το Σταθερής λήξης και αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο ρίσκο που παίρνει η τράπεζα χορηγώντας τέτοιας μορφής δάνεια
Διαχειριστικά Έξοδα
Εκτός από τα αρχικά έξοδα δανείου τα οποία είναι ίδια με του προσωπικού σταθερής διάρκειας ο πελάτης καλείται να πληρώνει κάθε χρόνο στην τράπεζα ένα ποσό (το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα την τράπεζα) για να διατηρεί το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

Εάν απαιτείτε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες  παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας         Email : myexohiko@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: